Regulamin sklepu internetowego z garażami blaszanymi

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy z garażami blaszanymi, działający pod adresem
https://www.garazeblaszane.net.pl/, prowadzony jest przez firmę LIDERSTAL Wojciech Bieniek
z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie.
NIP: 8681773255, REGON: 122885113
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego z garażami blaszanymi
oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie.
Sklep internetowy z garażami blaszanymi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
sklepu.

§2. Oferta i realizacja zamówień

Oferta sklepu internetowego z garażami blaszanymi jest niezobowiązująca i może ulec zmianie.
Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty dowolnego produktu bez podania przyczyny.
Produkty oferowane w sklepie internetowym z garażami blaszanymi przedstawione są w opisach
produktów umieszczonych na stronie internetowej sklepu.
Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację ceny produktu oraz warunków sprzedaży
określonych w regulaminie sklepu.
Sklep internetowy z garażami blaszanymi realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich
wpływu. Realizacja zamówienia może być opóźniona w przypadku braku na magazynie
odpowiedniej ilości produktów.

§3. Płatności i dostawa

Sklep internetowy z garażami blaszanymi oferuje następujące formy płatności:

a) przelewem bankowym na podane w zamówieniu konto bankowe sklepu
Sklep internetowy z garażami oferuje darmową dostawę swoich produktów.

b) płatność ratalna CA Raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

§4. Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy z garażami blaszanymi przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z
przepisami prawa oraz zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej na stronie
internetowej sklepu.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy z
garażami blaszanymi w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, zgodnie z
polityką prywatności.

§5. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
W sprawach niezawartych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawa.
Sklep internetowy z garażami blaszanymi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w
każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na
stronie internetowej sklepu.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym z
garażami blaszanymi a klientem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
Wszystkie grafiki, zdjęcia oraz opisy produktów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są
chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie oraz wykorzystywanie bez zgody właściciela
sklepu jest zabronione.
Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące regulaminu sklepu internetowego z garażami
blaszanymi należy kierować na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu.
Zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego z garażami blaszanymi jest obowiązkiem
każdego klienta, który dokonuje zakupu w tym sklepie. Regulamin ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa transakcji oraz ochronę praw zarówno klientów, jak i sklepu internetowego.