Polityka prywatności LIDERSTAL

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych
Klientów firmy LIDERSTAL Wojciech Bieniek

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest LIDERSTAL, prowadzony pod adresem internetowym
https://www.garazeblaszane.net.pl/

Dane osobowe
Dane osobowe Klientów zbierane przez LIDERSTAL są przetwarzane zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży oraz obsługi
zamówień. LIDERSTAL może także przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych oraz
statystycznych, w tym do prowadzenia ankiety jakościowej.

Rodzaje danych osobowych
LIDERSTAL przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:

imię i nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu;
adres zamieszkania;

numer identyfikacyjny (NIP) – w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić dokonanie
zamówienia w sklepie internetowym z garażami blaszanymi.

Ochrona danych osobowych
LIDERSTAL dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, stosując
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z LIDERSTAL
wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Prawa Klientów
Klienci LIDERSTAL mają prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
przenoszenia swoich danych osobowych.
Kontakt
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych przez LIDERSTAL
można kierować na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu lub za pośrednictwem
numeru telefonu.

Ciasteczka (cookies)

LIDERSTAL może korzystać z plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony
internetowej oraz analizy zachowań Klientów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, a
ich wykorzystanie jest bezpieczne dla Klientów.

Zmiana polityki prywatności
LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiany będą
publikowane na stronie internetowej sklepu i będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.

Postanowienia końcowe
Klient akceptując warunki korzystania ze strony internetowej https://www.garazeblaszane.net.pl/
jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą
polityką prywatności. LIDERSTAL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów
oraz przestrzegania zasad RODO.