fbpx

Gdzie zgłosić garaż blaszany: kompletny przewodnik

Wiele osób zastanawia się gdzie zgłosić garaż blaszany. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się prostym rozwiązaniem na przechowywanie pojazdów lub innych przedmiotów, istnieje wiele aspektów prawnych i technicznych, które należy wziąć pod uwagę przy ich budowie i zgłaszaniu.

Wpływ Przepisów Prawnych

Zanim rozpocznie się budowę garażu blaszanego, konieczne jest zrozumienie lokalnych przepisów i regulacji budowlanych. W wielu jurysdykcjach, w tym w Polsce, istnieją specyficzne wymagania dotyczące zgłaszania budowy takich konstrukcji. Te wymagania mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rozmiaru i przeznaczenia garażu.

Kiedy Zgłoszenie Jest Wymagane

W przypadku mniejszych garaży blaszanych, które spełniają określone kryteria (np. powierzchnia poniżej określonego limitu), często wystarczające jest samo zgłoszenie budowy, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie to powinno zawierać plany budowlane, wskazujące na lokalizację garażu, jego wymiary oraz sposób konstrukcji. Jest to istotne, aby upewnić się, że planowana budowla nie naruszy przepisów dotyczących np. odległości od granicy działki.

Pozwolenie na Budowę

Dla większych konstrukcji, które przekraczają ustalone normy, może być wymagane uzyskanie formalnego pozwolenia na budowę. Proces ten jest bardziej złożony i wymaga przedłożenia szczegółowych planów oraz dokumentacji technicznej, a także czasem konsultacji z sąsiadami czy lokalnymi organami planowania przestrzennego.

Podstawowe Informacje o Garażach Blaszanych

W dobie rosnącego zapotrzebowania na ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie przechowywania pojazdów i innych przedmiotów, garaże blaszane zyskują na popularności. Te nowoczesne, metalowe konstrukcje są coraz częściej wybierane jako praktyczna alternatywa dla tradycyjnych garaży z cegieł, drewna czy betonu. Ich charakterystyka, w połączeniu z zaletami i pewnymi ograniczeniami, sprawia, że są one interesującym wyborem dla wielu użytkowników. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej podstawowym informacjom o garażach blaszanych, analizując ich cechy, zalety oraz ewentualne wady.

Charakterystyka Garaży Blaszanych

 1. Konstrukcja: Garaże blaszane są zazwyczaj wykonane z lekkich, ale wytrzymałych paneli stalowych lub aluminiowych. Konstrukcje te są modułowe, co oznacza, że można je łatwo dostosować do różnych rozmiarów i kształtów.
 2. Montaż: Jedną z głównych zalet garaży blaszanych jest ich łatwość montażu. Wiele modeli oferuje opcję samodzielnego montażu, co może być atrakcyjne dla majsterkowiczów.
 3. Przenośność: W przeciwieństwie do stałych konstrukcji, wiele garaży blaszanych można demontować i przenosić, co jest przydatne w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub przeznaczenia terenu.

Zalety Garażu Blaszanego

 1. Koszt: Są zazwyczaj znacznie tańsze w zakupie i montażu niż tradycyjne garaże murowane czy drewniane.
 2. Wytrzymałość: Materiały użyte do budowy garaży blaszanych są odporne na korozję, co zapewnia ich długotrwałość i niskie koszty konserwacji.
 3. Odporność na warunki atmosferyczne: Dobrej jakości garaże blaszane są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, w tym silny wiatr, deszcz i śnieg.
 4. Bezpieczeństwo: Metalowe garaże oferują dobry poziom bezpieczeństwa, szczególnie jeśli są wyposażone w solidne zamki i systemy alarmowe.

Wady Garażu Blaszanego

 • Izolacja: Standardowe garaże blaszane nie oferują dobrej izolacji termicznej, co może być problemem w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
 • Estetyka: Chociaż nowoczesne projekty stają się coraz bardziej atrakcyjne wizualnie, tradycyjne modele mogą nie pasować estetycznie do niektórych domów lub otoczeń.
 • Ograniczenia konstrukcyjne: Chociaż garaże blaszane są modułowe, mogą istnieć ograniczenia co do ich rozmiaru i kształtu, w zależności od dostępnych modeli.

Regulacje Prawne

Regulacje prawne dotyczące budowy garażu blaszanego są istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do realizacji tego typu projektu. Te przepisy mogą się różnić w zależności od lokalizacji, jednak istnieją pewne uniwersalne zasady i wymogi, które często mają zastosowanie.

Przepisy Dotyczące Budowy Garażu Blaszanego

 1. Zgłoszenie Budowy: W wielu jurysdykcjach dla garaży blaszanych o mniejszych rozmiarach wystarczające jest zgłoszenie budowy, zamiast formalnego procesu uzyskiwania pozwolenia. Zgłoszenie to zwykle musi zawierać plany budowlane oraz określenie lokalizacji garażu.
 2. Wymogi Techniczne: Garaże blaszane muszą spełniać określone standardy techniczne, co obejmuje wytrzymałość konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne, a także bezpieczeństwo pożarowe.
 3. Odstępy od Granic Działki: Istnieją określone wymogi dotyczące minimalnych odstępów garażu od granic działki, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do światła i zachowanie prywatności sąsiadów.

Znaczenie Lokalnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Dopasowanie do Otoczenia: Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego mogą nakładać ograniczenia na rodzaj i wygląd konstrukcji, w tym garaży blaszanych, aby zapewnić ich harmonijne wkomponowanie w otaczające środowisko.
 2. Zmiana Przeznaczenia Terenu: W niektórych przypadkach, szczególnie w obszarach miejskich lub szybko rozwijających się regionach, plany zagospodarowania mogą ulec zmianie, co może wpłynąć na możliwość budowy lub użytkowania garażu blaszanego.
 3. Ochrona Środowiska: W ramach planów zagospodarowania mogą być również wprowadzone przepisy dotyczące ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na konstrukcję i lokalizację garażu.

Procedura Zgłaszania Budowy Garażu Blaszanego

Proces zgłaszania budowy garażu blaszanego jest kluczowym elementem, który należy przestrzegać, aby uniknąć problemów prawnych i zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami. Procedura ta może się nieco różnić w zależności od lokalnych regulacji, jednak istnieją pewne uniwersalne kroki, które zazwyczaj są wymagane.

Dokumenty Potrzebne do Zgłoszenia

 1. Formularz Zgłoszenia: Pierwszym krokiem jest wypełnienie oficjalnego formularza zgłoszenia budowy, który jest dostępny w lokalnym urzędzie budowlanym lub na jego stronie internetowej.
 2. Plan Budowlany: Należy dołączyć szczegółowy plan budowlany, w którym zawarte są wymiary garażu, materiały, z których będzie wykonany, oraz jego dokładna lokalizacja na działce.
 3. Dokumentacja Prawa Własności: W niektórych przypadkach wymagane może być przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo własności do działki, na której planowana jest budowa.
 4. Oświadczenie o Zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Może być konieczne złożenie oświadczenia, że planowana budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kroki Procesu Zgłaszania

 1. Zbieranie Dokumentacji: Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy.
 2. Składanie Zgłoszenia: Następnie zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w odpowiednim urzędzie budowlanym.
 3. Czekanie na Potwierdzenie: Po złożeniu dokumentów, urząd ma obowiązek potwierdzić ich otrzymanie i rozpocząć procedurę weryfikacji.
 4. Kontrola i Ewentualne Uzupełnienia: W niektórych przypadkach urząd może zażądać dodatkowych informacji lub dokonania poprawek w dokumentacji.

Czas Oczekiwania na Decyzję

 • Standardowy Okres Oczekiwania: Zazwyczaj, po zgłoszeniu budowy, istnieje ustalony okres, w ciągu którego urząd musi odpowiedzieć na zgłoszenie. Czas ten może się różnić, ale zwykle wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 • Faktory Wpływające na Czas Oczekiwania: Na czas oczekiwania na decyzję mogą wpływać takie czynniki, jak obciążenie urzędu, kompletność i jakość złożonej dokumentacji, a także ewentualne konieczne konsultacje z innymi instytucjami.

Wymagania Techniczne i Bezpieczeństwo

Standardy konstrukcyjne dla garaży blaszanych oraz wymogi bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska są kluczowymi aspektami, które muszą być uwzględnione przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu garaży metalowych. Przestrzeganie tych standardów jest niezbędne nie tylko do spełnienia przepisów prawa, ale również do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.

Standardy Konstrukcyjne dla Garaży Blaszanych

 1. Wytrzymałość Materiałów: Garaże blaszane muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, które są odporne na korozję, zniekształcenia i inne czynniki zewnętrzne. Stal używana do budowy tych garaży zazwyczaj jest traktowana antykorozyjnie.
 2. Konstrukcja Dachu: Dach garażu musi być zaprojektowany tak, aby skutecznie odprowadzał wodę deszczową i wytrzymywał obciążenia spowodowane np. śniegiem. W niektórych regionach mogą obowiązywać dodatkowe wymogi dotyczące konstrukcji dachów.
 3. System Wentylacji: Aby zapobiegać kondensacji i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, garaże blaszane powinny być wyposażone w efektywny system wentylacji.
 4. Fundamenty i Kotwienie: Solidne fundamenty i odpowiednie kotwienie garażu do gruntu są niezbędne, aby zapewnić stabilność konstrukcji, szczególnie w obszarach narażonych na silne wiatry.

Wymogi Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Środowiska

 1. Bezpieczeństwo Pożarowe: Chociaż garaże blaszane są z natury odporne na ogień, ważne jest, aby w ich wnętrzu nie przechowywać łatwopalnych substancji lub instalować urządzenia mogące stanowić źródło ognia. Należy również przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecznych odstępów od innych budynków i granic działki.
 2. Zapobieganie Zanieczyszczeniom: Przy budowie i użytkowaniu garażu należy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia dla środowiska, takie jak wycieki oleju lub innych substancji chemicznych. Powinny być stosowane odpowiednie maty lub inne rozwiązania zapobiegające zanieczyszczeniu gruntu.
 3. Ograniczenie Hałasu: W przypadku, gdy garaż ma być używany jako warsztat, konieczne może być zastosowanie izolacji akustycznej, aby ograniczyć poziom hałasu emitowanego na zewnątrz.

Zgłoszenie a Pozwolenie na Budowę

Rozróżnienie między koniecznością zgłoszenia a uzyskaniem pozwolenia na budowę jest kluczowym elementem w procesie budowy garażu blaszanego. Zrozumienie tych różnic i związanych z nimi konsekwencji prawnych jest niezbędne dla każdego, kto planuje postawienie takiej konstrukcji.

Kiedy Wystarczy Samo Zgłoszenie

 1. Małe Konstrukcje: Dla mniejszych garaży blaszanych, które nie przekraczają określonych wymiarów (zazwyczaj określanych w lokalnych przepisach budowlanych), zwykle wystarczające jest samo zgłoszenie budowy.
 2. Brak Wpływu na Środowisko i Otoczenie: Jeżeli planowana konstrukcja nie ma znaczącego wpływu na środowisko, nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wymaga zmian w infrastrukturze, zgłoszenie jest często wystarczające.

Kiedy Potrzebne jest Pozwolenie na Budowę

 1. Większe Konstrukcje: Dla garaży o większych rozmiarach lub specyficznych cechach konstrukcyjnych, które mogą wpływać na otoczenie lub bezpieczeństwo, wymagane jest uzyskanie formalnego pozwolenia na budowę.
 2. Wymogi Lokalne i Plan Zagospodarowania: W przypadkach, gdy budowa garażu wymaga zmiany w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego lub wprowadzenia istotnych zmian w infrastrukturze, konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Różnice w Procedurach

 1. Złożoność Dokumentacji: Proces uzyskania pozwolenia na budowę jest zazwyczaj bardziej skomplikowany i wymaga przedłożenia szczegółowej dokumentacji, w tym projektu budowlanego, analizy wpływu na środowisko i otoczenie.
 2. Czas Trwania Procesu: Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest zwykle dłuższa i bardziej skomplikowana niż proces zgłoszenia budowy.

Konsekwencje Prawne

 1. Nieprzestrzeganie Przepisów: Budowa garażu bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez dokonania zgłoszenia może prowadzić do sankcji prawnych, w tym do nakazu rozbiórki konstrukcji, grzywien, a nawet postępowań sądowych.
 2. Wpływ na Sprzedaż Nieruchomości: Nielegalna budowa garażu może również utrudnić sprzedaż nieruchomości w przyszłości, ponieważ może być problematyczna dla potencjalnych nabywców.

Praktyczne Porady

Wybór odpowiedniego miejsca pod garaż oraz przemyślane podejście do montażu i konserwacji są kluczowe dla zapewnienia funkcjonalności i długowieczności garażu blaszanego. Poniżej przedstawiam serię praktycznych wskazówek, które pomogą w tych aspektach.

Jak Wybrać Odpowiednie Miejsce pod Garaż

 1. Zgodność z Przepisami: Upewnij się, że wybrane miejsce jest zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi oraz planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dostępność i Lokalizacja: Miejsce powinno być łatwo dostępne, najlepiej z drogi dojazdowej. Należy również zwrócić uwagę na to, aby garaż nie blokował dostępu do innych części nieruchomości.
 3. Warunki Terenowe: Wybierz miejsce na równym terenie, co ułatwi montaż i zapewni stabilność konstrukcji. Unikaj miejsc podmokłych lub zbyt miękkich.
 4. Orientacja względem Słońca i Wiatru: Rozważ, jak orientacja garażu wpłynie na jego użytkowanie. Na przykład, drzwi skierowane na południe mogą pomóc w utrzymaniu ciepła wewnątrz.
 5. Odstępy od Granic Działki: Upewnij się, że garaż jest odpowiednio usytuowany względem granic działki, zgodnie z wymogami prawnymi.

Rady dotyczące Montażu i Konserwacji

 1. Przygotowanie Fundamentów: Solidne fundamenty są kluczowe dla stabilności garażu. Użyj betonowych płyt fundamentowych lub innych odpowiednich materiałów.
 2. Precyzyjny Montaż: Podczas montażu postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie połączone i zabezpieczone.
 3. Ochrona przed Korozją: Regularnie sprawdzaj i konserwuj powierzchnię metalową, aby zapobiec korozji. Można stosować specjalne farby lub powłoki ochronne.
 4. Wentylacja: Aby uniknąć kondensacji i wilgoci, zainstaluj odpowiednie systemy wentylacyjne.
 5. Regularne Przeglądy: Regularnie kontroluj stan garażu, w tym dach, ściany i fundamenty, aby szybko wykryć i naprawić ewentualne uszkodzenia.

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o budowie garażu blaszanego wiąże się z szeregiem ważnych rozważań, od aspektów prawnych, poprzez kwestie techniczne, aż po praktyczne aspekty użytkowania. Poniżej przedstawiam kluczowe wnioski i rekomendacje, które powinny być pomocne dla każdego, kto rozważa tę opcję.

Kluczowe Wnioski

 1. Zgodność z Przepisami: Zawsze upewnij się, że twoje plany budowy są zgodne z lokalnymi przepisami i wymogami prawnymi. To obejmuje zarówno procedury zgłoszeniowe, jak i wymogi techniczne.
 2. Lokalizacja i Planowanie: Staranne wybranie lokalizacji i zaplanowanie układu garażu mają kluczowe znaczenie. Należy wziąć pod uwagę dostępność, warunki terenowe oraz przestrzeganie odstępów od granic działki.
 3. Jakość Konstrukcji: Wybierając garaż blaszany, zwróć uwagę na jakość materiałów i konstrukcji. Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i odporność na korozję są szczególnie ważne.
 4. Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska: Konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, zarówno w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak i ochrony środowiska.

Rekomendacje

 1. Profesjonalne Doradztwo: Warto skorzystać z porady specjalistów lub konsultacji z lokalnym urzędem budowlanym w celu zapewnienia, że wszystkie aspekty są prawidłowo adresowane.
 2. Dokładne Planowanie: Przed rozpoczęciem budowy dokładnie zaplanuj wszystkie etapy projektu, od zgłoszenia, przez wybór lokalizacji, aż po sam montaż i przyszłą konserwację.
 3. Długoterminowa Perspektywa: Rozważ przyszłe potrzeby i możliwości zmian w użytkowaniu garażu, aby zapewnić, że będzie on służył przez wiele lat.
 4. Zrównoważone podejście: Rozważ możliwe rozwiązania ekologiczne i zrównoważone, takie jak wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu czy instalacja systemów ograniczających wpływ na środowisko.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Oto zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zgłaszania budowy garażu blaszanego, które mogą pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości i ułatwić proces budowy.

1. Czy do budowy garażu blaszanego potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Odpowiedź zależy od rozmiaru garażu i lokalnych przepisów. Dla mniejszych konstrukcji zazwyczaj wystarczy samo zgłoszenie, natomiast dla większych lub bardziej skomplikowanych projektów może być wymagane formalne pozwolenie na budowę.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia budowy garażu?

Do zgłoszenia zazwyczaj potrzebne są: formularz zgłoszenia, plan budowlany garażu, dokumentacja praw własności działki oraz oświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Ile czasu trwa procedura zgłoszenia budowy garażu?

Czas oczekiwania na odpowiedź od urzędu po zgłoszeniu budowy zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od lokalnych przepisów i obciążenia urzędu.

4. Jakie są wymogi techniczne dotyczące konstrukcji garażu blaszanego?

Garaże blaszane muszą spełniać określone standardy techniczne, w tym wytrzymałość materiałów, konstrukcję dachu, system wentylacji oraz solidne fundamenty i kotwienie.

5. Czy istnieją specjalne wymogi bezpieczeństwa pożarowego dla garaży blaszanych?

Tak, garaże blaszane powinny być projektowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, w tym odpowiedniej odległości od innych budynków i granic działki oraz unikania przechowywania łatwopalnych materiałów.

6. Czy konieczna jest specjalna izolacja dla garażu blaszanego?

Chociaż garaże blaszane nie oferują naturalnej izolacji termicznej, można je dodatkowo izolować, co jest zalecane w obszarach o ekstremalnych warunkach klimatycznych.

7. Jakie są główne zalety garażu blaszanego w porównaniu z innymi typami garaży?

Główne zalety garaży blaszanych to niższy koszt, szybkość montażu, wytrzymałość na korozję i warunki atmosferyczne, a także łatwość przenoszenia i adaptacji.

8. Czy mogę samodzielnie zmontować garaż blaszany?

Tak, wiele garaży blaszanych jest zaprojektowanych z myślą o samodzielnym montażu. Jednak zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta i, w razie potrzeby, skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

9. Jak dbać o garaż blaszany, aby służył przez wiele lat?

Regularna konserwacja, w tym sprawdzanie i naprawa uszkodzeń powierzchni, kontrola stanu fundamentów i dachu oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji, są kluczowe dla długowieczności garażu.

10. Czy mogę zmienić przeznaczenie garażu blaszanego w przyszłości?

Tak, garaże blaszane oferują pewną elastyczność w zakresie zmiany przeznaczenia, jednak wszelkie znaczące modyfikacje powinny być zgłaszane i zatwierdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobne wpisy:

Zostaw komentarz:

Sprawdź co u nas!

Aktualności

Interesuje Cie inny typ garażu?

W naszej ofercie mamy również:

Garaże Pojedyncze
Standardowe, pojedyncze garaże blaszane. Lekkie, praktyczne i uniwersalne konstrukcje doskonałe na każdą okazję.
Sprawdź!
Garaże Podwójne
Dwustanowiskowe garaże zwane także bliźniakami, idealnie pasujące na dwa samochody.
Sprawdź!
Hale i Wiaty
Uniwersalne hale i wiaty blaszane na dowolny wymiar. Doskonałe choćby na przydomowy składzik.
Sprawdź!
Garaże Drewnopodobne
Szeroki wybór garaży drewnopodobnych w dowolnych wymiarach. Idealne dla wielbicieli natury.
Sprawdź!

Jak o nas mówią?

Zobacz opinie o nas

Sandra Wojciechowska
Sandra Wojciechowska
2023-12-07
Szybko, sprawnie i fachowo! Profesjonalna firma, zamówienie zrealizowane ekspresowo, co w tym okresie graniczyło z cudem. Panowie monterzy Artur i Sylwek niewątpliwie znają się na swojej pracy!
Wiesław Drzazga
Wiesław Drzazga
2023-12-07
Dzięki za miłe załatwienia klienta ,super ekipa montażowa,widać że znają się na robocie i jest to najlepsza reklama dla waszej firmy.Garaz solidnie zrobiony i naprawdę złożony szybko i sprawnie,solidnie.Takich ludzi mieć w firmie to skarb.Wszystkigo najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich pracowników firmy
Igor Wilczewski
Igor Wilczewski
2023-11-27
Firma godna polecenia fachowa praca dokładni chłopacy, szukałem idealnego garażu po długim szukaniu po internetach i trafiłem na nich szybka realizacja. Bardzo dobrą pracę wykonali Pan Dawid i Andrzej.
Dawid 2017
Dawid 2017
2023-11-24
Jak jedziecie za kimś, to ustawcie światła co kosztuje 20 zł albo zgaście te długie, powinni wam te lampy powybijac.
Lena Janiak
Lena Janiak
2023-11-16
Garaż wykonany szybko i solidnie przez dwóch sympatycznych Panów Artura i Sylwka. Polecam firmę LiderStal
Ilona Scheja
Ilona Scheja
2023-11-02
Firma pięknie się tylko prezentuje w internecie, Jeśli dzwonisz i zamawiasz garaż 7x5 cena nie jest mała wszystko pięknie wygląda do czasu montażu a jakość wykonywanej usługi widać na zdj. Człowiek płaci duże pieniądze a później serce boli. Dzwonisz do firmy, że tyle uszkodzeń, to słyszysz tak proszę sporządzić protokół szkód. Przyjadą panowie poprawia usługę . Szef nawet nie raczy odebrać tel. Nie polecam tej firmy. Dołączam zdj.
Urszula Chłopek
Urszula Chłopek
2023-10-27
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu. Domek bardzo ładny, solidny w wykonaniu. Wszystko pasuje według ustaleń i projektu. Szybki i konkretny montaż. Mam nadzieję, że posłuży nam na lata, a przy zakupie już większego garażu na pewno się do państwa odezwiemy.
Artur Bartoszko
Artur Bartoszko
2023-10-26
Zdjęcie obróbki z wkrętami po reklamacji . Brak słów, zdjęcia przedstawiają wszystko.
Adam Ścibisz
Adam Ścibisz
2023-09-28
Garaż blaszany wykonany profesjonalnie, wyglada świetnie, wszystko dobrze spasowane, bramy chodzą lekko, ładnie sie zamykaja i otwieraja. Panowie od montazu świetna robota całość w niecale 2h. Szybko Sprawnie Profesjonalnie Polecam. Adam Kielce.
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój Koszyk jest PustyWróć do Sklepu